Časový plán

První plánované vypuštění české amatérské stratosférické sondy Fénix 1 proběhne v červenci 2011. Do té doby bude probíhat příprava, která bude mít následující podobu:
  • říjen 2010: spuštění projektu Fénix
  • říjen 2010 - červen 2011: plánování a výpočty, sběr financí
  • červenec 2011: nákup materiálu a potřebných zařízení
  • srpen 2011: stavba sondy a testování
  • září 2011: vypuštění Fénixu 1
  • říjen/listopad 2011: zveřejnění dokumentárního filmu
Celý projekt je nicméně zamýšlen jako dlouhodobý, proto lze očekávat, že po vypuštění Fénixu 1 (a doufejme, že i jeho úspěšném návratu) budou do stratosféry vyslány i další zdokonalené sondy Fénix. Snad se také podaří vyslat jednu sondu v zimě a jednu těsně před svítáním.